Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego
też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Administrator danych
KORJAR Jarosław Piotrowski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KORJAR, Jarosław Piotrowski, ul. Chrobrego 51, 58-300 Wałbrzych, NIP: 8862551268, REGON: 891366573
Inspektor danych osobowych
W przypadku wyznaczenia przez nas tego podmiotu, zostaniesz o tym poinformowany w tym miejscu.
Dane osobowe i prywatność
Jeśli zamierzasz założyć konto Użytkownika oraz korzystać usług, zostaniesz poproszony
o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu
i świadczeniem usług w nim oferowanych. Usługi te mogą polegać przede wszystkim na prowadzeniu Twojego
konta i udostępnianiu funkcji z nim związanych.
Cel przetwarzania
Prowadzenie serwisu www.silownia-walbrzych.pl
szczególności zapewnienie Tobie możliwości rezerwacji zajęć w Studio oraz możliwości zapisania się na nasz
newsletter. W ramach serwisu możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem dedykowanego
formularza kontaktowego, co ma pozwolić na bieżące odpowiadanie na Twoje potrzeby i wątpliwości.
Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności
promowanie naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na
naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. Dodatkowo, będziemy
wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszego Studia.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu – obejmuje to w
Podstawa przetwarzania danych:
W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:
– umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (art.
6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych:
– dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy;
Skutek niepodania danych
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
– brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie,
– brak możliwości korzystania z usług Serwisu,
Możliwość cofnięcia zgody – w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
Profilowanie
W związku z Serwisem możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane
osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być
zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób
reklam usług.
Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki
prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
Okres przetwarzania
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a
więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
(zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez
Serwis przez strony lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania
w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
Twoje uprawnienia
Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:
– dostępu do Twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– usunięcia lub
– ograniczenia przetwarzania,
– żądania przeniesienia danych do innego administratora.
A także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych
osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez
administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
Ciasteczka
Czym są pliki cookies ?
To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki
(możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).
Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje
konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
• obsługa logowania – weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje
w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące
połączenia,
• prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
• obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych
służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
• przedstawianie sprofilowanych ofert,
• statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.
Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych
W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane
Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).
Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
– Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
– Dostawca oprogramowania służącego do komunikacji
– Dostawca oprogramowania CRM
– Podmiot zapewnijący usługi markietingowe
Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej
W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii
Europejskiej.
Kontakt z Administratorem
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz do nas.